Zatvori

Ultrazvučna kavitacija

Dame obično kazu da zena nikada nije dovoljno mršava... ako mislite da Vam treba samo još malo da bi omiljena haljina savršeno stajala, znate šta Vam je činiti: tretman koji se zove >>ultrazvučna kavitacija<<.

Ultrazvučna kavitacija - predstavlja metodu uklanjanja masnih naslaga i celulita posebnom vrstom ultrazvuka frekvencije izmedju 28 i 38 kHz. To je neinvazivna i bezbolna terapija koja omogućava brzo, sigurno i efikasno preoblikovanje tela. Razbijanje masnih naslaga u potkožnom tkivu, tj. njihovo pretvaranje iz čvrstog u tečno stanje, a potom i razlaganje, direktno rezultuje smanjenjem obima tretiranog dela tela.

Promotivna cena...1400 dinara po tretmanu! 

Kavitacija je pojam poznat u mehanici, a zasnovan je na fenomenu brze promene agregatnih stanja fluida. Rec kavitacija potiče od latinskog naziva cavitas . Pod pojmom akustične kavitacije podrazumeva se formiranje, rast i kolaps mehurića pare nastalih kao posledica interakcije elektromagnetnih talasa sa neelastičnim medijumom kroz koji prolazi.

Isparavanje tečnosti zavisi od pritiska. Što je pritisak iznad tečnosti niži, tečnosti će ključati na nižoj temperaturi, i obrnuto. Smanjenje pritiska se može izazvati ultrazvučnim talasima. Snižavanje pritiska dovodi do ključanja (isparavanja) tečnosti (vode) i stvaranja mehurića pare. Ako je intenzitet ultrazvučnih talasa dovoljno visok, mehurići će povećavati zapreminu i kada dosegnu rezonantnu veličinu apsorbovaće energiju ultrazvučnog polja i eksplodirati. Ovo dovodi do stvaranja udarnog talasa koji se širi medijumom i može da ošteti čvrstu površinu na koju naiđe.
Dve trećine ljudskog tela čini voda, kada se ovaj fenomen dogodi u blizini ćelijske membrane masne ćelije postoji velika verovatnoća da dođe do njenog pucanja ili oštećenja. Oštećene ćelijske membrane masnih ćelija lakše će pući u narednom tretmanu ako razmak između tretmana nije predugačak. Kavitacija se javlja pri vrlo niskim frekvencijama i njen učinak opada sa povišenjem frekvencije. Zbog toga sonde za kavitaciju rade na niskofrekventnom ultrazvuku.

Štetno dejstvo ultrazvuka koji se na ovaj način upotrebljava nije dokazano. Metoda ultrazvučne kavitacije se zasniva na niskofrekventnom ultrazvuku. Sonda aparata za kavitaciju emituje talase na frekvenci od 28 - 32 kHz, što znači da je energija ovog elektromagnetnog zračenja značajno manja čak i od energije medicinskog ultrazvuka. Vreme trajanja tretmanase preventivno ograničava na maksimalno 50 minuta tokom jednog tretmana, idealna duzina tretmana je 40 min. Pri metodi ultrazvučne kavitacije, ultrazvučni talasi prodiru do tačno određene dubine tkiva i deluju samo na masne ćelije u toj regiji, što osigurava selektivnost metode. Dubina prodiranja je dovoljno mala, pa su unutrašnji organi zaštićeni.

Masnoća iz masnih ćelija se u obliku triglicerida izliva u međućelijski prostor gde se pod uticajem enzima razgrađuje (lipoliza) do glicerola i viših masnih kiselina. Oslobođeni glicerol koji je rastvorljiv u vodi preko limfnog sistema ulazi u metabolitičke procese za dobijanje energije, a nerastvorne više masne kiseline putuju u jetru, gde se razgrađuju kao svaka druga masna kiselina uneta hranom. Količina oslobođenih triglicerida je mala, pa ne dolazi po značajnog podizanja nivoa triglicerida u krvi. Pošto organizmu treba vremena da hidrolizuje otpuštene trigliceride i da izbaci sve produkte raspada masnih ćelija, kao i da preradi i eliminiše oslobođene masne kiseline, razmak između dva tretmana je minimum 5-7 dana. Iako je metoda neinvazivna i bezbolna organizam je u stresu, jer treba da preradi i izbaci produkte raspada masnih ćelija, pa je dozvoljeno ukupno 6 do 10 ponavljanja tretmana u jednom ciklusu, nakon čega se pravi pauza od 1 meseca.

Kavitacija se mora raditi u kombinaciji sa limfnom drenažom jer je to jedan od preduslova za efikasan učinak. Nas aparat Vam pruza limfnu drenazu od prvog trenutka kada se otpocne tretman kavitacije sto daje posebno dobre rezultate. Dakle, uz Vasih 40 minuta kavitacije istovremeno se odvija i 40 minuta limfne drenaze.

Ovom metodom mogu se tretirati regije kao što su stomak, zadnjica, bedra, bokovi, unutrašnje strane kolena, nadlaktice i slično. Usled razvijanja toplote pri ovoj metodi, ali i zbog efekta trenja dolazi do blagog zagrevanja kože na mestu dodira sa sondom aparata, pa je za vreme postupka kavitacije moguće osetiti blago peckanje i toplotu na tretiranom delu tela. Neposredno nakon tretmana moguća je pojava blagog crvenila koje prolazi u roku od 2-72 sata, ali se to retko dogadja.

Takođe, čuje se i specifičan zvuk – tiho “zujanje” koji se u najvećoj meri čuje kroz telo. Zvuk se čuje zbog korišćenja niskofrekventnog ultrazvuka koji ima frkvencu jako blisku granici čujnosti ljudskog uha.

Učitava se...
Učitava se...